דוגמא לתעודת השגחת הבד”צ ועדת חוג הרבנים

יש לשים לב שיש חתימה וחותמת מקורית על התעודה,בנוסף ישנו סורק ברקוד המותאם לרשימת העסקים הקיימים בהשגחת הבד”צ.

התעודה חתומה ע”י ועדת הרבנים של הבד”צ ויו”ר הבד”צ ר’ מאיר רפאל ביטון

תעודה דוגמא בד''צ

%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8-%d7%a9%d7%91%d7%aa-%d7%93%d7%95%d7%92%d7%9e%d7%90