פיקוח לעסקים בנושא שמירת השבת והמזון הוקם ע”י צוות הרבנים על מנת לתת שירות לכל עסק או אזרח במדינת ישראל בכדי לשמור על קדושת השבת ולמנוע מכשול מהציבור לאכול מזון שלא ע”פ ההלכה.

יחסי עובד ומעביד שיש בהרבה עסקים כשרים ברחבי הארץ גורמים לציבור לאבד את האמון בכשרות המקום ולכן אצלנו מהיום שהוקמה וועדת הפיקוח ע”י צוות רבני האיגוד הוחלט כי יש לנתק קשר ביחסי משגיח מושגח ולתת למשגיח את המשכורת ע”פ החוק.

צפו בסרטון של יו”ר המכללה הרב מאיר רפאל חי ביטון מתוך תחקיר הכשרות הגדול בישראל: