מכללת מרכז מאיר

קורס סופרי סת”ם

מטרות הקורס:

מטרת הקורס הינה להקנות לכל המשתתפים ידע הלכתי רב, מומחיות ומיומנות בשיטות כתיבת סת”ם.

במסגרת הקורס יילמדו שיטות על הכנת קולמוסים, אימוני כתיבה. הרצאות ינתנו ע”י גדולי הרבנים בתחום אשר יעניקו לתלמידים יכולות כתיבה תמה וייחודית.

תנאי קבלה:

א. תשלום שכר לימוד  בסך של  3900 ₪,ניתן לשלם עד 6 תשלומים בכרטיס אשראי או צ’קים.

ב. חתימה על טופס רישום ותקנון+ צילום ת.ז.

 לנרשמים כשבועיים מראש ניתן לקבל את הקורס במחיר של 3500 ₪ .

מקצועות הלימוד העיקריים:

א.     לימוד הלכות סת”ם.

ב.     לימוד הלכות צורת האותיות.

ג.     הרצאות רבני חוץ .

משך זמן הקורס:

הלימודים מתקיימים פעם בשבוע כ- 5 חודשים (כ-20מפגשים).

תעודות:

תעודה תינתן ע”י מרכז מאיר באישור הרבנים.

בחינות:

א.    מבחן גמר הלכות סת”ם + מבחן  ע”י רבני חוץ.

ב.    מבחן מעשי בכתיבת סת”ם בחוג סת”ם בבני ברק/ירושלים/חיפה

​.

תוכנית לימודים לקורס סת”ם

במהלך הקורס התלמידים יילמדו מספרי סת”ם המקובלים בעולם הספרות כגון:

שיעור מס’

פירוט השיעור מס’ שעות
1 מבוא + שו”ע סימן ל”ב סעיפים א – ה  + משנה ברורה 4
2 שו”ע ל”ב סעיפים י”ג – ט”ו – משנה ברורה 4
3 שו”ע ל”ב סעיפים ט”ז – י”ז – משנה ברורה 4
4 שו”ע ל”ב סעיפים י”ח – משנה ברורה 4
5 שו”ע ל”ב סעיפים י”ט – כ”ד – משנה ברורה–   מבחן סעיפים א-כ 4
6 שו”ע ל”ב סעיפים כ”ה  – משנה ברורה 4
7 שו”ע ל”ב סעיפים כ”ו – ל”ב– משנה ברורה 4
8 שו”ע ל”ב סעיפים ל”ב – ל”ה – משנה ברורה 4
9 שו”ע ל”ב סעיפים ל”ה – ל”ו משנה ברורה מבחן סעיפים כ”א-ל”ו 4
10 שו”ע ל”ב סעיפים ל”ט – נ”ב – משנה ברורה 4
11 שמות הקודש – קסת הסופר סעיפים י – י”א – י”ב 4
12 צורת האותיות 4

 

צפייה בכתיבת ספר תורה מקצועי:

 

Screenshot_2016-02-27-23-09-53-1