שם (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

טלפון

תוכן ההודעה

shita

קורס שחיטה | קורס שחיטת עופות ובהמות למהדרין

מטרת הלימודים:

להביא את המשתתף לידיעת שחיטת עופות ובהמות למהדרין, העמדת סכין, בדיקת טריפות מצויות.

הכנה לבחינות ע”י:

*הלימודים בהכוונת ובעידוד:

*בד”ץ ועדת חוג הרבנים

בד”ץ ובית הוראה איגוד הרבנים בישראל בנשיאותו של הרב אשר בן חיים שליט”א.

*בהמלצה ועידודו של מורנו ורבנו עטרת ראשנו הרב דוד אבוחצירא שליט”א        

*בהמלצתם והכוונתם של רבני הערים בישראל

החלק העיוני:

 א.לשחיטת עופות ובהמות: שו”ע יורה דעה סימנים א’, י”ז-כ”ח, (ונושאי כליו), ספר שמלה חדשה, וסיכומים בכתב.

ב.לשחיטת בהמות: בנוסף ללימודים הנ”ל  שו”ע יורה דעה הלכות טריפות סימנים ל”ה-ל”ט (ריאה), וספר שמלה חדשה.

החלק המעשי:

*לשחיטת עופות: העמדת סכין, הרגשת פגימות, ביקור בבתי מטבחיים, שחיטת ג’ עופות במשחטה.

*לשחיטת בהמות:  העמדת סכין, והרגשת פגימות, ביקור בבתי מטבחיים, ושחיטת ג’ בהמות במשחטה.

קהל היעד:

מועמדים מתאימים בעלי רקע תורני, מעל גיל 18.

 תעודות הבד”ץ:

בסיום הקורס יתקיים מבחן הלכתי המקיף את ההלכות הנלמדות, למסיימים בהצלחה יעונקו ג’ תעודות מבד”צים שונים :

*תעודה מטעם בד”ץ ובית הוראה איגוד הרבנים בישראל בנשיאותו של הרב אשר בן חיים שליט”א

*תעודה מטעם מרכז מאיר.

*תעודה מטעם הרבנות הראשית לישראל, לאחר המבחן ברבנות הראשית.              

*התעודות מחולקות לב’ חלקים

א. שחיטת עופות ב. שחיטת בהמות.

התעודות ניתנות רק לאחר בחינת החלק העיוני והמעשי דהיינו: העמדת סכין, ושחיטה בפועל של ג’ עופות או בהמות בבתי המטבחיים,כדת וכדין.

*בסמכות בית ההוראה להחליט למי להעניק תעודה ע”פ שיקולים רוחניים של בית ההוראה מרכז מכון מאיר ובד”ץ ועד הרבנים.

 עלות הלימודים:

בתאום עם רכז הקורס.

 הבהרה! התשלום אינו כולל את הכלים הנצרכים לשחיטה, כגון: סכינים, אבנים, עופות או בהמות לשחיטה מעשית. ניתן לרכוש את הכלים הנדרשים במחיר מוזל

שעות וזמני הקורס:  

72 ש”ל,הלימודים יתקיימו פעם בשבוע .

משך הלימודים: 6 חודשים

רשימת נושאי השיעורים –חלק עיוני:

קורס שחיטה במרכז מאיר
קורס שחיטה במרכז מאיר