פיקוח לעסקים בנושא שמירת השבת והמזון הוקם ע”י צוות הרבנים על מנת לתת שירות לכל עסק או אזרח במדינת ישראל על מנת שכל אזרח יוכל לאכול מזון כשר ע”פ התורה וחז”ל כמו שציוותה התורה בספר ויקרא ( י’א מ’ג ) ”אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם”.

אחד מכללי היסוד שלנו בפיקוח על העסקים הם ניתוק יחסי עובד ומעביד שיש לצערנו בהרבה עסקים כשרים ברחבי הארץ הגורמים לציבור לאבד את האמון בכשרות של המקום.

לכן אצלנו מיום הקמת וועדת הפיקוח ע”י צוות רבני האיגוד הוחלט כי יש לנתק קשר ביחסי משגיח מושגח ולתת למשגיח את המשכורת ע”פ החוק מגוף הפיקוח. מאות עסקים מרחבי הארץ הצטרפו לאיגוד הרבנים ודרכנו גם קיבלו את הכשר הרבנות המקומית בצורה קלה נוחה יעילה ואמינה.